Profil spoločnosti

Spoločnosť FERMONT, s.r.o. vznikla 6. 2. 2002.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Liptovský Mikuláš, pod Hájom Nicovô, 4 km od diaľnice Ružomberok – Poprad. Výrobné priestory sú vo vlastníctve spoločnosti.

Firma má 10 výrobných pracovníkov a 4 technicko – hospodárskych zamestnancov.

Nosnou náplňou je výroba a montáž oceľových konštrukcií pre telekomunikačné systémy, oceľové stožiare, strešné konštrukcie, základové rámy a podstavy pre technologické zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej zaoberá výrobou a montážou oceľových konštrukcií priemyselných hál, nosných rámov pre nadstavby nákladných automobilov, kovovýrobou a zámočnícke práce veľkého rozsahu.