Referencie

Rok 2024

Rakúsky zákazník – výroba základových rámov

Slovenský zákazník – výroba paliet pre automobilový priemysel

Slovenský zákazník – výroba konzol pre letecký priemysel

Nórsky zákazník – výroba základových podstáv

Slovenský zákazník – výroba oceľových mostíkov pre peších

Rok 2023

Rakúsky zákazník – výroba základových rámov

Slovenský zákazník – výroba paliet pre automobilový priemysel

Nórsky zákazník – výroba základových podstáv

Rok 2022

Rakúsky zákazník – výroba základových rámov

Slovenský zákazník – výroba paliet pre automobilový priemysel

Slovenský zákazník – výroba oceľových konzol pre stavebné úpravy

Rok 2021

Rakúsky zákazník – výroba základových rámov

Slovenský zákazník – výroba paliet pre automobilový priemysel

Slovenský zákazník – výroba oceľových konštrukcií

Rok 2020

Rakúsky zákazník – výroba základových rámov

Slovenský zákazník – výroba a montáž oceľových mostíkov

Slovenský zákazník – výroba paliet pre automobilový priemysel

Rok 2019

Rakúsky zákazník – výroba 142 kusov základových rámov pre stroje

Rakúsky zákazník – výroba nádrží

Rakúsky zákazník – výroba rôznych druhov oceľových konštrukcií

Slovenský zákazník – výroba a montáž oceľových konštrukcií

Rok 2018

Rakúsky zákazník – výroba 112 kusov základových rámov pre stroje

Rakúsky zákazník – výroba nádrží

Nemecký zákazník – dodávka výpalkov

Slovenský zákazník – výroba konštrukcií na nadstavby nákladných automobilov

Slovenský zákazník – výroba a oprava mostných konštrukcií

Rok 2017

Rakúsky zákazník – výroba 80 kusov základových rámov pre stroje

Rakúsky zákazník – výroba rôznych druhov oceľových konštrukcií rôzneho druhu 150 ton

Český zákazník – výroba a montáž oceľových konštrukcií pri výstavbe MVE na Váhu

Slovenský zákazník – výroba konštrukcií na nadstavby nákladných automobilov

Slovenský zákazník – oprava mostných konštrukcií

Slovenský zákazník – výroba a montáž skladu

Rok 2016

Dom Služieb – výroba a montáž oceľovej konštrukcie pre obchodné centrum , Hmotnosť 95 ton

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby, Hmotnosť 110 ton

Rakúsky zákazník – výroba 60ks základových rámov pre storoje 130 ton

Rakúsky zákazník – výroba vysokozátažových paliet 80 ks – 8 ton

Rakúsky zákazník – výroba zábradlí 20 ton

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konštrukcií rôzneho druhu 150 ton

Český zákazník – výroba obslužnej konštrukcie pre pracovisko robotov v automobilovom priemysle

Rok 2015

Dodávka tvarových výpalkov pre SK a AT zákazníkov.

Rakúsky zákazník – výroba a montáž oceľových konštrukcií pre transformátorové stanice

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

Rakúsky zákazník – výroba zinkovaných vysokopevnostných oceľových paliet

Rakúsky zákazník – výroba zinkovaných zábradlí

Rakúsky zákazník – výroba oceľových základových rámov

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konzol, výroba oceľovej podesty

Nemecký zákazník – výroba a montáž dopravníku pre automobilku

Český zákazník – výroba obslužnej konštrukcie pre pracovisko robotov v automobilke

Rok 2014

Dodávka tvarových výpalkov pre SK a AT zákazníkov.

Rakúsky zákazník – výroba a montáž oceľových konštrukcií pre transformátorové stanice

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

KOVOTECHNO-LM s.r.o. – výroba paliet pre automobilový priemysel

Rok 2013

HAKO, a.s., Lipt. Mikuláš

Telefónica Slovakia, s.r.o. – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

HAKO, a.s., Lipt. Mikuláš – Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie a opláštenia skladu reziva v priestoroch firmy Swedwood Slovakia, s.r.o.

Dodávka tvarových výpalkov pre SK a AT zákazníkov.

Rakúsky zákazník – výroba a montáž oceľových konštrukcií pre transformátorové stanice

Rakúsky zákazník – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

EcoKont s.r.o. – výroba oceľových kontajnerov

Rok 2012

Hako, a.s., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s. – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

konštrukcie na fotovoltaické elektrárne

PROFI-NET – dodávka anténnych systémov

CIPI s.r.o., Lisková – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

Elektroenergetické montáže, výroba a montáž anténneho stožiara

MK servis – montáže telekomunikačných stavieb

PEM Haly – výroba priemyselnej haly

OSMOF montáže – výroba a montáž anténneho stožiara

Dodávka tvarových výpalkov pre SK a AT zákazníkov.

Rok 2011

Hako, a.s., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

konštrukcie na fotovoltaické elektrárne

STILLA Liptovský Mikuláš – dodávka a montáž skladu odpadov

CIPI s.r.o., Lisková – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

Rok 2010

Hako, a.s., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

konštrukcie na fotovoltaické elektrárne

YIT Reding, a.s. Bratislava – nadstavba hotela Slovan Tatranská Lomnica

Rádio Europa 2 – dodávka a montáž anténnych systémov

Real EstateSlovakia, Liptovský Mikuláš – vlajkové stožiare

CIPI s.r.o., Lisková – výroba oceľových konštrukcií pre priemyselné stavby

Rok 2009

Hako, a.s., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

Quiltex, Lipt. Mikuláš – konštrukcie na fotovoltaickú elektráreň

CIPI s.r.o., Lisková – výroba dialničných portálov

Signum – SK, spol. s r.o., Prievidza – montáž priemyselnej haly

Mondi SCP, a.s., Ružomberok – údržbárske práce

Rok 2008

Hako, a.s., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

E-color, Lipt. Mikuláš – reklamné bilbordy 2ks

Rok 2007

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Telefónika O2 Slovakia, spol. s r.o., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb

Procar a.s., Lipt. Mikuláš – výstavba reklamného stožiara

Revimont s.r.o., Bystrička – nosič lodných kontajnerov

Erema, Enns, Rakúsko – oceľové rámy výrobných strojov

Stavoindustria HSV, s.r.o., Sl. Lupča – oceľové požiarne chodisko – Bučina, Zvolen

Mondi SCP, a.s., Ružomberok – údržbárske práce

Rok 2006

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Procar, a.s., Žilina – montáž priemyselnej haly

Biorafinéria, Lipt. Mikuláš – výroba oceľovej veže rektifikačnej kolóna DN600 – Litva

Unistav, Prievidza – výstavba telekomunikačných stožiarov 2ks

Kamexpert, Dolný Kubín – výstavba komínových stožiarov pre plynové kotolne 1ks

Fishmen, s.r.o., Bans. Bystrica

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Mondi SCP, a.s., Ružomberok – údržbárske práce

CIPI s.r.o., Lisková – výroba oceľových nosníkov na opravu zimného štadióna Zvolen

Rok 2005

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Procar, a.s., Lipt. Mikuláš – montáž priemyselnej haly

Kamexpert, Dolný kubín – výstavba komínových stožiarov pre plynové kotolne 4ks

Realinvest, Dolný kubín – výstavba komínových stožiarov pre plynové kotolne 1ks

Športcentrum, Lipt. Ján – osvetlenie lyžiarskeho strediska

Šiklúv Mlýn, Westernové mestečko, Lipt. Trnovec – tribúna pre 3000 ľudí

Fishmen, s.r.o., Bans. Bystrica

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Swedwood, Lipt. Mikuláš – realizácia otváravých svetlíkov

Mondi SCP, a.s., Ružomberok – údržbárske práce

Rok 2004

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Procar a.s., Lipt. Mikuláš – výroba rámov pre nákladné automobily

Mondi SCP, a.s., Ružomberok – údržbárske práce

Rok 2003

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stožiarov a stavieb, výroba technologických kontajnerov

Procar a.s., Lipt. Mikuláš – výroba rámov pre nákladné automobily

Rok 2002

Hako, s.r.o., Lipt. Mikuláš

Orange Slovensko, a.s., – výstavba telekomunikačných stavieb

Procar a.s., Lipt. Mikuláš – výroba rámov pre nákladné automobily