Montáž

  • montáž oceľových konštrukcií,
  • montáž telekomunikačných stožiarov,
  • montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál,
  • montáž malých anténnych stožiarov na strechy a fasády budov,
  • montáž a osádzanie lávok v exteriéroch