Výroba

 • výroba oceľových konštrukcií s možnosťou povrchovej úpravy ( zinkovanie,
  galvanizácia),
 • výroba telekomunikačných stožiarov,
 • výroba stožiarov pre plynové kotolne,
 • výroba oceľových rámov a paliet pre automobilový priemysel,
 • výroba základových rámov a podstáv pre technologické zariadenia,
 • výroba oceľových konštrukcií priemyselných hál,

 

 • v oblasti spracovania kovov disponujeme vlastnými výrobnými kapacitami v
  nasledujúcom členení:
 • zváranie technológiou MIG,
 • tabuľové nožnice – strihanie do hr. – 6mm a dĺžky 2000 mm.